Cтаттi >

Діяльність громадських організацій

34 стаття Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Крім того ст. 36 встановлює право громадян України на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

Українські жінки у всі часи займали активну громадську позицію, але не завжди знають, як реалізовувати свої права у цій сфері. Отже, у цьому розділі юристи надаватимуть консультації громадським активісткам. Як правильно реєструвати громадську організацію та який статус їй краще обрати. Як правильно назвати свою організацію та як втілювати свої правозахисні цілі та плани через громадське об’єднання.
 

Жіночі громадські організації і надалі працюють у правовому полі

< назад

Отже, з іноземними агентами, на щастя, поки-що обійшлося. Проте, соціально активним громадянам, об'єднаним у громадські організації (а таких організацій в Україні понад 40 тисяч) слід знати та виконувати приписи вже діючого на сьогодні законодавства, яке впливає на різні аспекти прояву громадянської активності.

Не так давно виповнився рік з моменту уведення в дію Закону України “Про громадські об'єднання” від 22 березня 2012 року № 4572-VI (г-та “Голос України” від 18.04.2012 № 70), яким визначено новий порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.

Згадаємо головні положення цього Закону.

Поряд з уведенням нового більш всеохоплюючого поняття “громадського об'єднання” Закон 4572 визначає поняття “громадської організації” (ГО) засновниками та членами якої є саме фізичні особи (ст.1 Закону). Громадська організація може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.

Громадські організації реєструються (зі статусом юридичної особи) або повідомляють про своє утворення (без статусу юридичної особи) у порядку, передбаченому цим Законом.

Громадські організації мають право реалізовувати свою мету шляхом укладення між собою на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу (ст.6 Закону).

Найменування громадської організації повинно складатись з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма ("громадська організація"). Власна назва громадського об'єднання має містити інформацію про статус та вид організації (ст.10 Закону).

Таким чином, прикладом можливого найменування громадської жіночої організації відповідно до вимог нового Закону може бути: “Громадська організація “Спілка жінок м.Києва”, або “Жіноча громадська організація “Сяйво” тощо. Громадська організація може також мати скорочене найменування.

Відповідно до п.4, п.13 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону громадські організації, які вже були легалізовані на день введення цього Закону в дію шляхом реєстрації або повідомлення про заснування, не потребують відповідно перереєстрації або повторного подання документів для повідомлення. Проте статути (положення) громадських організацій мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п'яти років з дня введення його в дію. Громадські організації, легалізовані на день введення цього Закону в дію шляхом повідомлення про заснування, протягом шести місяців з дня введення цього Закону в дію визначають особу (осіб), уповноважену їх представляти та подають відомості щодо цієї особи (осіб) до уповноваженого органу з питань реєстрації.
Таким чином, хоча і без особливого поспіху, проте соціально-активним жінкам, які бажають мати власну організацію і надалі працювати у правовому полі України слід звернути увагу на необхідність:
 проходження процедур державної реєстрації (зі статусом юридичної особи), або легалізації шляхом повідомлення про заснування (без статусу юридичної особи), якщо цього не було зроблено на момент уведення в дію нового Закону;
 визначення найменування організації згідно вимог нового Закону;
 внесення необхідних змін до статуту організації (за потребою — тільки для організацій зі статусом юридичної особи);
 укладення Угод про співробітництво з іншими громадськими організаціями (за потребою).

За додатковими роз'ясненнями радимо звертатись до місцевих (районних чи міських) управлінь юстиції, на базі яких діють державні реєстраційні служби.

Це щодо певних організаційних процедур. Тепер ще дещо про новий Закон, який хоча і критикують за певні речі, проте більше все ж таки хвалять і хвалять заслужено.

Відмітимо окремі новації:
 скасовано “територіальну прив'язку” діяльності громадських організацій (тобто, реєструйтесь у будь-якому населеному пункті та працюйте по всій території України). При цьому у статуті можна взагалі не зазначати територію діяльності, або вказати - “Україна”;
 ГО можуть тепер захищати не лише інтереси власних членів, а й будь-яких інших осіб;
 засновниками так званих “громадських спілок” можуть бути юридичні особи приватного права (і комерційні і некомерційні у т.ч. інші громадські організації які є юрособами);
 зникло поняття “колективного членства” (отже — прибирайте зі своїх статутів, у кого воно є!), натомість закон дозволяє тілько індивідуальне членство;
 скоротився термін реєстрації ГО (7 днів);
 реєстрація ГО є безкоштовною;
 реєстрація проводиться за місцем знаходження незалежно від території діяльності;
 статут ГО може прямо передбачати можливість безпосереднього проведення підприємницької діяльності (тільки зі сплатою податків!).

Більше інформації читайте в презентації.

 

03.02.2014 Володимир Ковальчук