Тематичнi консультацiї >

Взаємини із органами влади

Сучасний світ ставить жінку перед необхідністю постійно взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовцями та службовцями різного рівня. І взаємодія ця не завжди буває позитивною. Захищати себе від неправових дій органів влади потрібно, а як це зробити – пояснять наші фахівці.

У цьому розділі ви дізнаєтеся як визнати протиправними рішення органів влади щодо вас. Яу оскаржити бездіяльність владних структур, як домогтися скасування якихось рішень. Як зобов'язати органи влади вчинити певні дії чи утриматися від якихось дій. Як стягти із владних структур компенсацію та багато іншого.

Наші фахівці пояснять, як жінкам домогтися дотримання своїх прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин з органами влади.
 

Запитати
Для того, щоб поставити запитання необхiдно увiйти або зарееструватися

Питання роздiлу

< назад

Питання: Добрий день.Прошу Вашого роз"яснення стосовно питань земельного законодавства, а саме : Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері земельних відносин щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок» від 02.07.2013 № 365-VII та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок» від 02.07.2013 №366-VII.Питання стосується фактичної процедури розробки проекту землеустрою, а саме: 1- цілком можливою є ситуація, коли проекти землеустрою щодо відведення однієї і тієї ж земельної ділянки можуть розробити одночасно кілька людей. І всі вони матимуть однакове право ініціювати державну реєстрацію земельної ділянки й вимагати передачі її у власність або користування. При цьому прийнятий закон не визначає, наприклад, як мають у такому випадку діяти державні кадастрові реєстратори, а також органи, що є розпорядниками відповідних земель. 2- Незрозумілий механізм здійснення державної реєстрації земельних ділянок, сформованих за проектом землеустрою, розроблених без дозволу на його виготовлення в порядку “мовчазної згоди”. Прошу Вас детально описати принцип дії вищезгаданого законодавства у розрізі питання отримання земельної ділянки.

14.02.2014 Інна

Вiдповiдь:

Шановна, пані Інно!

Перепрошуємо за затримку із відповіддю. Це пов'язано із тим, що питання, яке Ви поставили є поза компетенцією нашої служби. Разом із тим,  проконсультувавшись із спеціалістами галузі, яка Вас цікавить, можемо відповісти наступне:

Стосовно ситуації, за якої розроблено два проекти землеустрою щодо відведення однієї і тієї ж земельної ділянки, і щодо кого буде прийняте рішення про визнання права власності на земельну ділянку.

З огляду на положення статті 118 Земельного кодексу України дійсно можлива ситуація за якої відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування двом різним особам буде видано два дозволи на розроблення проекту землеустрою щодо відведення однієї земельної ділянки.

Положення Земельного кодексу України не встановлюють жодних обмежень щодо надання таких дозволів, крім випадків визначених положенням пункту 7 статті 118 Земельного кодексу України (невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку).

При цьому, слід зазначити, що судова практика, яка склалась у подібних правовідносинах також підтверджує те, що наявність інших заяв про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою не є підставою для відмови іншій особи, яка звертається з заявою про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо цієї ж земельної ділянки на підставі того, що подібна заява вже розглядається або розглядалась.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади має право видати двом різним особам дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення однієї земельної ділянки.

Порядок державної реєстрації земельних ділянок державним кадастровим реєстратором.

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється в порядку визначеному статтею 24 ЗУ «Про державний земельний кадастр».
Так, державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.
Формування земельної ділянки, згідно положення статті 791Земельного кодексу України, полягає у визначенні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру.
Формування земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номеру.

Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, за заявою особи, якій за рішенням органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності.

Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторуподаються наступні документи:
- заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин;
- оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
- документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа;
- документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

Для відмови у реєстрації земельної ділянки, згідно положення статті 26 ЗУ «Про державний земельний кадастр», є наступні підстави:
- розташування земельної ділянки на території дії повноважень
іншого Державного кадастрового реєстратора;
- подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, не в повному обсязі;
- невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
- знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.

Таким чином, як вбачається із положень ЗУ «Про державний земельний кадастр», реєстрація земельної ділянки здійснюється на підставі заяви та отриманого проекту землеустрою, наявність двох проектів землеустрою щодо однієї земельної ділянкине може бути підставою для відмови у проведенні державної реєстрації земельної ділянки.
Також будь-яких інших застережень щодо такої ситуації ЗУ «Про державний земельний кадастр» не містить.
Враховуючи вищевикладене,а також у зв’язку з тим, що процедура реєстрації земельних ділянок є нововведенням, яке діє з 2013 року, вона ще не до кінця врегульована. Поряд з цим, відсутня будь-яка судова практика або роз’яснення спеціальних органів щодо даного питання.

Проте, вважаємо, що фактично, провести реєстрацію земельної ділянки у органах ДЗК зможе та особа, яка раніше подасть необхідні документи. В такому разі, наступна особа, що звернеться з заявою та технічною документацією до державного кадастрового реєстратора, не зможе провести таку реєстрацію, у зв’язку з тим, що така реєстрація уже здійснена.

Механізм отримання права на розроблення проекту землеустрою на підставі “мовчазної згоди”.

2 липня 2013 року положення пункту 7 статті 118 Земельного кодексу України було доповнено наступним змістом:
«У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмовогоповідомленнядодаєтьсядоговір на виконанняробітізземлеустроющодовідведенняземельноїділянки.»

Принцип «мовчазної згоди»полягає в тому, що якщо протягом місяця відповідний орган не видав особі дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або не надав обґрунтовану відмову, то особа, яка звернулась з такою заявою до відповідного органу протягом 10 днів з моменту закінчення 30 денного строку, що передбачений для відповідного органу для підготовки згоди або відмови, може звернутись до проектної організації для розроблення проекту землеустрою без отримання дозволу відповідного органу.
Як правило, на практиці, принцип мовчазної згоди застосовується шляхом підтвердження відповідного звернення до відповідного органу із клопотанням або заявою.

Підтвердженням такого звернення може бути копія звернення особи (письмової заяви) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою з відміткою відповідного органу про отримання такого звернення або поштовий чек з описом вкладення цінного листа (в разі направлення заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою поштою, цінним листом з описом вкладення).
При цьому, на виконання вимог зазначеного пункту статті 118 Земельного кодексу України, про застосування даного принципу необхідно письмово повідомити орган, що надає дозволи на розроблення проектів землеустрою.
 

17.03.2014 Ірина Сергієнко