Тематичнi консультацiї >

Права у сімейних відносинах

Для багатьох людей рідний дім та сім’я – саме те середовище де вони почуваються найбільш захищено та спокійно. Та, на жаль, іноді в цьому середовищі виникають проблеми, через які відчуття захищеності та спокою зникає. Тоді доводиться шукати вихід.

Наш розділ «Сімейне право» - це саме той ресурс, яким можна скористатися для вирішення конфліктів у сфері сімейних відносин.

Якщо ви розповісте про свою проблему консультанту, кваліфікований юрист допоможе вам розібратися, чи має проблема юридичне вирішення і, якщо це так, то підкаже шляхи її подолання.
 

Запитати
Для того, щоб поставити запитання необхiдно увiйти або зарееструватися

Питання роздiлу

< назад

Вiдповiдь:

Зазначу, що права дитини всебічно захищаються як на міжнародному, так і на національному рівні. Положення Конвенції ООН про права дитини 1989 р., Конституції України, а також норм національного законодавства першочергово щодо питань захисту прав дитини виходять виключно з її інтересів та умов, необхідних для благополуччя дитини, а вже потім з інтересів інших осіб, права яких тою чи іншою мірою порушуються.

Сімейним законодавством України передбачено рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини. Зазначене, у свою чергу, дійсно надає можливість батьку дитини звернутися до суду за захистом своїх прав. В той же час, необхідно звернути увагу на те, що існує не лише судовий, а і позасудовий порядок вирішення зазначеного питання. Зокрема, визначення способів участі у вихованні дитини одного з батьків, який проживає окремо, може бути здійснено на підставі договору, укладеному між батьками, або шляхом звернення одного з батьків з заявою до органів опіки та піклування для встановлення, зазначених вище, способів виховання. Із наведеної у запитанні інформації вбачається, що застосовним у даному випадку батьком дитини обрано судовий спосіб захисту прав. У зв’язку із зазначеним слід звернути увагу на наступне. При розгляді зазначеної категорії справ судом обов’язково береться до уваги ряд фактичних обставин, серед яких, зокрема, висновок органів опіки і піклування (участь яких є обов’язковою при розгляді зазначеної категорії справ) на підставі вивчення житлово-побутових умов проживання батьків, ставлення батьків до утримання та виховання дитини (наприклад, сплати аліментів, забезпечення культурних, освітніх та інших потреб дитини, тощо), інших обставин, що мають істотне значення, виходячи із інтересів дитини; особистої прихильності дитини до кожного з батьків; стан здоров’я дитини; соціальний та моральний вплив, якому підлягає дитина при спілкуванні з батьками (наприклад, стан психічного здоров’я, наявність схильностей до вживання алкогольних напоїв чи наркотичних засобів); характер перешкод, які чиняться одним із батьків по відношенню до іншого з батьків, що проживає окремо, тощо. Зазначу, що судом беззаперечно звертатиметься увага на характер та тривалість попередніх зустрічей із дитиною, відсутність у батька навичок щодо здійснення виховання навіть на побутовому рівні, моральний стан дитини під час таких зустрічей. В свою чергу, суд розглядатиме зазначені вище факти лише у їх сукупності, тому говорити про повну відмову у задоволенні вимог батька було б передчасно. За результатами розгляду справи суд може встановити такі способи участі у вихованні як періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування місця проживання одного з батьків тощо. Підкреслю, що в будь-якому разі визначені судом способи участі у вихованні дитини одного з батьків повинні відповідати інтересам дитини, не порушувати її прав, жодним чином не мати негативного впливу на дитину під час зустрічей з одним із батьків. Також, звертаю увагу на те, що суд може обумовити зустрічі та спілкування одного з батьків з дитиною за присутності іншої особи (зокрема, іншого з батьків), якщо це викликано інтересами дитини.

Підсумовуючи, зазначу, що вибір способу захисту прав матері у ситуації, що склалася, покладається на розсуд сторін. За подібних обставин рекомендованим зазвичай є досудовий спосіб врегулювання зазначених питань, за умовами якого сторони можуть домовитися про найбільш сприятливі умови для кожної з них, враховуючи першочергово інтереси дитини. У випадку ж обрання судового способу захисту прав, шляхом подання позовної заяви про визначення способів участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо, рекомендую звернути увагу на обставини, які безпосередньо беруться судом до уваги, а також на обов’язок їх доведення та підтвердження у порядку, встановленому законом.


 

09.07.2014 Олена Сiбiрцева